Tarihçesi

     TURKiYE

     Caferli, Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı bir köydür.
Caferlü Cemaati ismine bir Türkmen cemaati olarak rastlıyoruz. Caferlü Cemaati Mamalı aşiretine bağlı bir Yörükan cemaatidir.Caferli;Caferli  namı diğer Kurna, Cafer Obası Cemaat isim olarak belgelerde geçmektedir.

Elimizdeki en eski Osmanlı arşiv belgelerinde Caferlü Cemaatinin 1530 yıllarında Cafer Ekinliği Mezrasının ekip biçmektedir.Mezra senelik 1500 kuruş vergi vermektedir.

1530 tarihli “Bozok Livası Haritası”na  göre Sorgun ilçesine bağlı şuanda ki mevcut köylerden 18 köy bu haritada gösterilmektedir.BU haritada Cafer Ekinliği diye bir yerleşim yerine rastladığımıza göre Caferli o zamanlarda kurulmuş bir ekinliktir.

Bozok Livası haritasında ismi var olmasına rağmen 1575’lere ait kaynaklarda ise henüz “Caferlü” adında bir köy adı yoktur.

Caferlü köyü ile ilgili ayrıntılı arşiv kaynağına Hicri.H.1256(M.1840-1841) yıllarına ait “Temettuat Defterleri” nde rastlamaktayız.

Arşiv verilerine göre; Sorgun kazası kurasının Müslim ahalisinin Temettuat Mübeyyin Defteri nr.14322′ de köyde yaşayan Yörükan aşiretinden 24 hane olduğu ve köyde yaşayan hane sahiplerinin ödedikleri vergiler ayrı ayrı beyan edilmektedir.

İlçemiz köylerinn birçoğu köye ilk gelen ailelerin isimlerini almıştır.İşte bu köylerden birisi de Caferli’ dir. Cafer adlı şahsın köyün kurucusu olduğu rivayet edilmektedir.

Sorguna Bağlanması:

Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzalı 21 Şubat 1952 tarih ve 29983 sayılı karar ile Yozgat ili,Akdağmadeni ilçesinin Karamağara bucağına bağlı iken, Sorgun ilçesi merkez bucağına bağlanmıştır.

 

Bunu paylaşın...Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Facebook0

Add a Review

You must be logged in to post a comment.